Daniel Mondekar sudjelovao na konferenciji o učinkovitosti u provođenju EU fondova

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar sudjelovao je na konferenciji pod nazivom "EUčinkovitost ili kako smo proveli EU fondove". Na konferenciji su predstavljeni rezultati prvog velikog istraživanja o do sada provedenim projektima Europske unije u Hrvatskoj.

Mondekar je istaknuo važnost poticanja šire javne rasprave o temi korištenja fondova EU-a, istaknuvši pritom da je tema utroška sredstava iz fondova EU-a uvijek bila u fokusu interesa Hrvatskoga sabora, u prošlosti više kao predmet političkih rasprava, dok se trenutačno raspravlja na stručnoj razini u okviru Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. 

-Hrvatska mora snažnije poraditi na jačanju svojih administrativnih kapaciteta, kao i edukaciji mladih, posebno na akademskoj razini, kako bi u što skorijem roku povećala svoje apsorpcijske kapacitete za korištenje sredstava iz strukturnih instrumenata Europske unije, te kvalitetu projekata, zaključio je Mondekar. 

Predstavnici državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave te sektora civilnog društva, korisnici i voditelji projekata, dali su osvrt na rezultate istraživanja kojima su prvi put u Hrvatskoj istražena i analizirana iskustva korisnika sredstava iz IPA programa u provođenju projekata EU-a u Hrvatskoj. Sudionici konferencije su zaključili da se jedino aktivnima uključivanjem u dijalog svih relevantnih sudionika, te poduzimanjem konkretnih mjera s ciljem rješavanja uzroka nepotpune iskorištenosti sredstava može povećati učinkovitost sustava pripreme i provedbe programa i projekata Europske unije u Hrvatskoj.
 

Autor: Odbor za europske poslove