Daniel Mondekar sudjelovao na otvaranju Učilišta EU projekti

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar sudjelovao je danas na svečanosti u povodu službenoga otvaranja zagrebačkoga Učilišta EU projekti - ustanove za obrazovanje odraslih. Učilište je osnovano radi jačanja administrativnih kapaciteta za bolje korištenje fondova Europske unije u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. 

U uvodnom govoru Mondekar je pozdravio osnivanje Učilišta ističući važnost cjeloživotnoga učenja pri čemu se očekuje da će kvalitetna edukacija kadrova u ovom području doprinijeti i većoj zapošljivosti, posebice mladih. 

- S obzirom na sve veći utjecaj politika Europske unije na svakodnevni život hrvatskih građana, financiranje projekata putem EU fondova najučinkovitije je sredstvo za postizanje ciljeva ovih politika, pri čemu samo nezavisni i visokomotivirani stručnjaci mogu doprinijeti povećanju povlačenja sredstava, istaknuo je Mondekar.
 

Autor: Odbor za europske poslove