Dražen Đurović sudjelovao na UN-ovu parlamentarnom saslušanju o temi održivog razvoja

New York - Predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji (IPU) Dražen Đurović 19. i 20. studenoga sudjelovao je na Godišnjem parlamentarnom saslušanju UN-a o temi: „Osiguranje pristupa novim ciljevima održivog razvoja usmjerenog prema ljudima: zajednička odgovornost“.

Svake godine tijekom jesenskog zasjedanja Opće skupštine UN-a Interparlamentarna unija u suradnji s Ujedinjenim narodima organizira godišnje parlamentarno saslušanje u sjedištu UN-a što zastupnicima daje priliku da razmijene mišljenja s predstavnicima UN-a, predstavnicima diplomatske zajednice UN-a, kao i sa znanstvenicima i članovima akademske zajednice.

Ovogodišnje parlamentarno saslušanje pomoći će u kolektivnom promišljanju i informiranju parlamentaraca o novom programu Ciljeva održivog razvoja koji će zamijeniti Milenijske ciljeve razvoja koji istječu krajem 2015. godine. Pregovori IPU-a i UN-a o Ciljevima održivog razvoja ući će u novu fazu u siječnju 2015. godine.

Parlamentarno saslušanje otvorili su glavni tajnik UN-a Ban Ki-Moon, predsjednik Opće skupštine UN-a Sam Kutesa i predsjednik Interparlamentarne unije Saber H. Chowdhury. 

Chowdhury je rekao kako je ovo saslušanje dio puta koji je započet na prošlogodišnjoj parlamentarnoj skupštini IPU-a održanoj u Quitu. Naglasio je kako od tri stupa održivog razvoja, ekonomskog, socijalnog i ekološkog, ako želimo unaprijediti naše gospodarstvo i oblikovati našu okolinu na bolje, naglasak treba staviti na društveni stup koji treba ojačati prvi. U svojim obraćanjima govornici su istaknuli kako države imaju obvezu poštovati, štititi i ispuniti sva ljudska prava, uključujući gospodarska, socijalna i kulturna te građanska i politička prava utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. 

Prvi dan saslušanja jedan od moderatora bio je i Ivan Šimonović, pomoćnik glavnog tajnika UN-a Ban Ki-Moona zaduženog za područje ljudskih prava.

Na godišnjem parlamentarnom saslušanju sudjelovalo je više od 160 predstavnika iz 59 nacionalnih parlamenata i desetak globalnih i regionalnih organizacija.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove