Igor Kolman na sastanku COSAP-a: Reforme su temeljna vrijednost pretpristupnog procesa

Budva – Član Odbora za europske poslove Igor Kolman sudjeluje na IX. sastanku Konferencije odbora nadležnih za europske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP) koji se u organizaciji Skupštine Crne Gore održava u Budvi. Kako je Odbor za europske poslove ulaskom Hrvatske u Europsku uniju prestao biti članom COSAP-a, Kolman na sastanku sudjeluje kao poseban gost. 

U uvodnom obraćanju o izazovima u provedbi reformi koje su dio procesa europskih integracija, Igor Kolman naglasio je važnost dosljedne provedbe dogovorenih reformi, komunikacije s građanima te uloge nacionalnih parlamenata u pretpristupnom procesu. – Iako je proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u središtu procesa pristupanja, ono ne znači ništa bez provedbe reformi, rekao je Kolman, te istaknuo kako su reforme temeljna vrijednost pretpristupnog procesa jer državi donosi opipljiv politički i gospodarski napredak. 

Govoreći o komunikaciji s građanima, Kolman je upozorio na opasnost da raspravu o članstvu u EU-u preuzmu pojedine marginalne skupine ako izostane otvorena rasprava o prednostima i izazovima članstva na svim razinama države i društva. Osvrnuo se i na ulogu nacionalnih parlamenata, osobito u pregovaračkom procesu, kojima je usklađivanje zakonodavstva značajan organizacijski izazov. Zaključno je Kolman potvrdio predanost Hrvatske politici proširenja EU-a na sve države regije Jugoistočne Europe. U raspravi koja je uslijedila sudionici su zahvalili Hrvatskoj na pomoći koju je pružila zemljama regije u eurointegracijskom procesu potvrdivši kako je ona bila stručna i korisna. Članice Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te gosti, predstavnici Europske unije, organizacija regionalne suradnje te diplomatskog zbora u Crnoj Gori raspravljaju još i o korištenju pretpristupnih fondova te o transparentnosti procesa europskih integracija. 

Sastanak će biti zaključen usvajanjem Zajedničke izjave kojom se pozdravlja predanost Vijeća Europske unije politici proširenja i Procesu stabilizacije i pridruživanja, naglašava važnost prekogranične suradnje u navedenim procesima, poziva na veću uključenost nacionalnih parlamenata, ali i pozdravlja regionalna solidarnost koja se iskazuje nakon velikih poplava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.
 

Autor: Odbor za europske poslove