Na sjednici Odbora za poljoprivredu predstavljeni prioriteti poljoprivredne politike RH

Zagreb - Odbor za poljoprivredu održao je prvu sjednicu na kojoj je ministar poljoprivrede Davor Romić predstavio prioritete poljoprivredne politike Republike Hrvatske. 

Reforma zemljišne politike i izrada Strategije poljoprivrede i prehrambene industrije kao i Strategije šumarstva i drvne industrije glavni su prioriteti poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske. Visoki troškovi proizvodnje, fiskalni i parafiskalni nameti, rascjepkanost posjeda, dostupnost fondova EU-a problemi su koje je moguće riješiti intervencijama u postojeće zakonodavstvo (Zakon o poljoprivredi, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, provedbeni akti Programa ruralnog razvoja RH), ali i zajedničkim djelovanjem više ministarstava, nakon analize postojećega stanja, rekao je ministar Romić. 

Uklanjanje prepreka koje stoje na putu stavljanju u funkciju oko 750.000 hektara neobrađena poljoprivrednoga zemljišta zahtijeva rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te zajedničko djelovanje Ministarstva poljoprivrede i drugih tijela državne i lokalne uprave u ubrzavanju ovoga procesa. Provođenje komasacije i okrupnjavanja poljoprivrednoga zemljišta te nastavak Projekta navodnjavanja koji je u Republici Hrvatskoj započeo 2005. godine alati su koji će omogućiti stavljanje ovoga važnoga državnog resursa u funkciju. 

Članovi Odbora upozorili su na nelojalnu konkurenciju i problem uvoza mesa bez odgovarajuće veterinarske i sanitarne kontrole u Republiku Hrvatsku te na potrebu kvalitetnije kontrole deklaracija. Republika Hrvatska, kao država članica Europske Unije, pojasnio je ministar Romić, obavezna je poštivati pravila EU-a u zaštiti potrošača, no istaknuo je kako će se zalagati za jasne deklaracije i najavio jačanje inspekcija. 

U raspravi su članovi Odbora upozorili na potrebu jačega poticanja razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelja ruralnoga razvoja. Vezano uz šumarsku politiku i potrebu podizanja stupnja finalizacije u drvnoj industriji, ministar Romić rekao je kako će Strategija šumarstva i prerade drveta detektirati probleme i ponuditi rješenja za ovaj sektor. 

Ministar Romić izvijestio je članove Odbora kako se produžuje rok za zabranu prodaje poljoprivrednoga zemljišta strancima, a za tu prijelaznu mjeru  Ugovorom o pristupanju RH preuzela je obvezu preispitivanja do kraja treće godine članstva u EU-u. Izvijestio je i kako je inspekcija EK-a u ponedjeljak započela redovan nadzor provedbe Programa ruralnoga razvoja, a očitovanje EK-a očekuje se u petak, 12. veljače.

U nastavku sjednice Odboru za poljoprivredu predstavljeno je izvješće Hrvatskoga centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo za 2015. godinu. 
 

Autor: Služba za medije