Nastavak Europske međuparlamentarne konferencije o održivom turizmu u Saboru

Zagreb – U nastavku Europske međuparlamentarne konferencije o temi "Izazovi održivog turizma: promocija kulturne baštine i zaštita okoliša" izlagali su: Hrvoje Carić (iz Instituta za turizam Zagreb, Hrvatska), Ugo Soragni (pročelnik Regionalne uprave za kulturnu baštinu i okoliš regije Veneto, Italija), Panos Livadas (glavni tajnik Grčke nacionalne turističke organizacije, Grčka), Matija Franković (ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatska) i Sandra Vlašić (UNDP–voditeljica Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, Hrvatska).

Hrvoje Carić iz Instituta za turizam Zagreb uvodno je predstavio razvojna istraživanja kojima se Institut bavi.  Istraživanja su usmjerena na znanstvene analize u kontekstu održivog turizma u zemlji i svijetu. Turizam i okoliš, redefiniranje održivosti te značenje održivog turizma glavne su točke našeg interesa, istaknuo je Carić. Podsjetio je i na probleme s kojima se danas suočava turistički sektor, a ponajviše se odnose na zagađenja prirode. 

Ugo Soragni, pročelnik Regionalne uprave za kulturnu baštinu i okoliš regije Veneto, izložio je aktualne projekte Ministarstva kulture Italije, a koji su vezani uz zaštitu kulturne baštine i okoliša. –To su, prije svega, povećanje raznolikosti turističke ponude, digitalizacija turističkih sadržaja i ponude, cjelokupna zaštita prirodnih resursa te izrada prostornih planova, naglasio je Soragni. U nastavku izlaganja predstavio je i zakonodavni okvir koji uređuje područje zaštite kulturne baštine i okoliša. 

Glavni tajnik Grčke nacionalne turističke organizacije Panos Livadas predstavio je financijske prihode od turizma u Grčkoj za 2013. te za dio 2014. godine. Dobri statistički pokazatelji u ovoj i prošloj godini potvrđuju da je turizam temeljni stup grčke ekonomije, istaknuo je Livadas. -Poticanje poduzetništva u turizmu i zapošljavanje te olakšavanje birokratskih procedura budućnost su grčkog turizma, zaključio je. 

Ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Matija Franković govorio je o mehanizmima i pravnom okviru zaštite bioraznolikosti u Republici Hrvatskoj. -To je kapital na kojem trebamo graditi naš prosperitet, istaknuo je. 

Voditeljica programa Ujedinjenih naroda za razvoj Sandra Vlašić predstavila je primjere iz prakse u sklopu projekata kojima se UNDP bavi. Ono što je zajedničko svim projektima jest integrirani razvoj temeljen na kulturnim i prirodnim resursima, istaknula je. Zaštita okoliša, njegovanje lokalnih tradicija, organski uzgoj poljoprivrednih kultura kao i regionalno povezivanje turističke ponude samo su neke od tema na kojima se temelje naši projekti, zaključila je Vlašić.

Autor: Služba za medije