Objavljeni zbornici najboljih učeničkih radova o temi 30. obljetnice hrvatske neovisnosti

Zagreb - Uoči obilježavanja Dana neovisnosti - 25. lipnja 2021. godine i trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, Služba za građane Hrvatskoga sabora pripremila je i objavila na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora dva zbornika najboljih učeničkih radova. Riječ je o zasebnim zbornicima odabranih radova učenika 8. razreda osnovnih škola te učenika srednjih škola pristiglih na natječaj za najbolji esej/zastupnički govor o temi: „Trideset godina hrvatske neovisnosti“ alternativno „Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske“. 

Na natječaju, koji je bio otvoren od 11. siječnja do 22. veljače 2021. godine, zaprimljeno je 19 radova učenika 8. razreda osnovnih škola i 88 radova učenika srednjih škola. 
Razmatrajući sve pristigle učeničke radove te uzimajući u obzir propisane kriterije, povjerenstva za vrednovanje učeničkih radova u svibnju ove godine donijela su odluke o najboljim radovima. Na natječaju za učenike 8. razreda osnovnih škola izabrana su tri najbolja rada u kategoriji eseja/raspravljačkog teksta i tri najbolja rada u kategoriji zastupničkog govora, a tri rada su pisano pohvaljena.

Među prispjelim radovima učenika srednjih škola Povjerenstvo je u kategoriji eseja, isto kao i u kategoriji zastupničkog govora, izabralo za prvo i drugo mjesto po jedan rad, a treće mjesto dijele tri rada. S obzirom na velik broj pristiglih radova koji su zadovoljili kriterije vrednovanja, Povjerenstvo je odlučilo dodatno pisano pohvaliti još petnaest radova - dvanaest eseja i tri zastupnička govora. 

Svrha i cilj oba natječaja očuvanje je sjećanja na 25. lipnja 1991. godine kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Natječaji su provedeni u znaku ovogodišnjeg obilježavanja Dana neovisnosti 25. lipnja i 30 godina proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske kako bi se kroz afirmaciju pisane riječi potaknulo učenike na promišljanje o značaju Hrvatskoga sabora u stvaranju hrvatske države. 

Detaljnije informacije o pobjednicima natječaja i pohvaljenim učenicima dostupne su u priloženim odlukama povjerenstava za vrednovanje. 

Zbornik najboljih radova učenika 8. razreda o temi: "Trideset godina hrvatske neovisnosti", Hrvatski sabor, 2021.

Zbornik najboljih radova učenika srednjih škola o temi: "Trideset godina hrvatske neovisnosti", Hrvatski sabor, 2021.

Odluka Povjerenstva za vrednovanje radova pristiglih na Natječaj za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za učenike osnovnih škola za šk. god. 2020./2021.

Odluka Povjerenstva za vrednovanje radova pristiglih na Natječaj za najbolji esej/zastupnički govor za učenike srednjih škola za šk. god. 2020./2021.