Zastupnici Grbin i Kregar primili potpredsjednika Suda Europske unije Koena Lenaertsa i suradnike

Zagreb - Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin i predsjednik Odbora za pravosuđe Josip Kregar primili su sudionike konferencije "Gledište američke škole kritičkih pravnih studija (Critical Legal Studies) na ulogu sudova u Europskoj Uniji: transformacija ili ponovno konstituiranje Europe?".

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin osvrnuo se na prošlogodišnji posjet predsjednika Suda Eurospke unije Vassiliosa Skourisa te istaknuo važnost posjeta tako uvaženih stručnjaka Hrvatskoj i Hrvatskomu saboru. 
 
Potpredsjednik Suda EU-a prof. dr. sc. Koen Lenaerts istaknuo je važnost EU-a kao stabilizatora i čuvara mira te važnost pristupa svake države EU-u u smislu njegovanja i poticanja kulturnih, društvenih, političkih i drugih raznolikosti. Rekao je kako Sud EU-a donosi odluke najvećim mogućim konsenzusom i tako provodi razne politike (sloboda, vladavina prava, jednakost, solidarnost, zaštita manjina i dr.). 

Detaljno je upoznao s ovlastima i djelokrugom Suda EU-a te objasnio način postupanja u slučaju povrede temeljnih ljudskih prava. Tako je naveo kako se uloga Suda, odnosno njegove ovlasti, očituju u rješavanju predmeta usporedno s nacionalnim zakonodavstvom te da o odluci Suda EU-a često ovisi krajnji ishod i ostvarenje subjektivnih prava pred nacionalnim sudovima. Također je rekao kako Sud tumači odredbe osnivačkih ugovora i cjelokupno pravo EU-a te osigurava uniformnost i primjenu prava u svim državama članicama. Pojasnio je kako svaka država članica "mora znati što želi" i u tom smislu "dati Sudu ovlast za postupanje" jer je načelno mišljenje kako države članice odgovarajuće postupaju kada je riječ o ljudskim pravima. Dodao je kako bi se "EU raspala kada bi jedna država drugoj bila policajac".  Također, istaknuo je važnost samostalnog odlučivanja te kako na odluke Suda "ne mogu utjecati nikakvi politički niti bilo koji drugi pritisci".
 
Zaključno, istaknuo je kako cijeli sustav mora biti demokratski prihvatljiv kako bi Sud EU-a u konačnici sačuvao svoj legitimitet.
 

Autor: Služba za medije