6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Nacionalni odbor

Djelokrug rada

Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora kao radnog tijela za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatski je sabor donio na sjednici 19. siječnja 2005. na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora.Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora dopunjena je Odlukom o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora od 9. ožujka 2005.

Odluku o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora Hrvatski je sabor donio na sjednici 9. ožujka 2005. na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i točke III. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora ("Narodne novine", br. 12/05.).

Članstvo

Predsjednica

Potpredsjednik

Članovi

dr. sc. Aleksa Bjeliš, predstavnik akademske zajednice
Mirjana Mladineo, predstavnica Ureda predsjednika Republike Hrvatske
Dijana Šobota, predstavnica sindikata
Emil Tedeschi, predstavnik udruga poslodavaca