Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora (9. ožujka 2005.)


Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i točke III. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora (»Narodne novine«, br. 12/05.), Hrvatski sabor na sjednici 9. ožujka 2005., donio je

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA

I.
U Nacionalni odbor imenuje se:
– za predsjednika
IVICA RAČAN,
– za potpredsjednika
LUKA BEBIĆ,
– za članove:
1. VESNA PUSIĆ,
2. EMIL TOMLJANOVIĆ,
3. ANTO ĐAPIĆ,
4. LJUBO JURČIĆ,
5. MARIO ZUBOVIĆ,
6. NEVENKA MAJDENIĆ,
7. VLADIMIR JORDAN,
8. ZLATKO TOMČIĆ,
9. IVAN JAKOVČIĆ,
10. IVAN ČEHOK,
11. GORDAN JANDROKOVIĆ, predsjednik Odbora za vanjsku politiku,
12. MILORAD PUPOVAC, predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju,
13. NEVEN MIMICA, predsjednik Odbora za europske integracije,
14. mr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ, predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, kao predstavnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske,
15. prof. dr. sc. HELENA JASNA MENCER, rektorica Sveučilišta u Zagrebu, kao predstavnica akademske zajednice,
16. DARKO MARINAC, predstojnik Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavca, kao predstavnik udruge poslodavca,
17. VESNA DEJANOVIĆ, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao predstavnica sindikata.

Klasa: 021-13/05-15/01
Zagreb, 9. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.