6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Miljenko Dorić (HNS)

Dorić, Miljenko

Rođen je 11. rujna 1950. u Bribiru. Završio Medicinski fakultet u Rijeci (VSS – doktor medicinskih znanosti; sveučilišni profesor). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata

Izborna jedinica: