8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Odbor za financije i državni proračun

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj
– državni proračun, završni račun državnog proračuna i fondove
– izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama
– porezni sustav i poreznu politiku
– financijske odnose s inozemstvom
– devizni sustav
– kreditne odnose s inozemstvom
– carinski sustav
– kreditni i bankarski sustav
– državni trezor i riznicu
– vrijednosne papire
– novčani i monetarni sustav
– Hrvatsku narodnu banku
– sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija
– pitanje ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije i Financijske agencije.

Odbor raspravlja o prijedlozima zakona kojima se stvaraju materijalne obveze i o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvještava Sabor.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti