6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda, te hrvatskih manjina u drugim državama i predlaganje mjera za unaprjeđivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta,
- sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i svijetu kao i s time povezano usmjeravanje financijske potpore,
- poticanje programa povratka hrvatskih useljenika, te skrb o hrvatskim useljenicima na područja od posebne državne skrbi
- inicijative i prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta,
- održavanje redovitih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske
- zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Članstvo

Imenovani članovi

mr. sc. Stephen Bartulica, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
mr. sc. Vice John Batarelo, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ivica Lučić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ines Sabotič, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.