6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Boro Grubišić (HDSSB)

Grubišić, Boro

Rođen je 25. studenoga 1952. u Sovićima (Grude, Bosna i Hercegovina). Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor medicine, kirurg). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: