5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje,
- znanost, kulturu i tehničku kulturu,
- međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju,
- zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i nasljeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba,
- suradnju s vjerskim zajednicama,
- informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.

Članstvo

Imenovani članovi

akademik Milan Moguš, iz područja znanosti
dr. sc. Dragomir Mađerić, iz područja obrazovanja
prof. dr. sc. Milan Matijević, iz područja obrazovanja
Goran Grgić, iz područja kulture
Milan Bešlić, iz područja kulture

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti