9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području:
– pomorstva, prometa i infrastrukture
– zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Članstvo

Imenovani članovi

Jadranka Fržop
Bojan Hlača
Dino Posavec
Tihomir Barišić
Marko Silađi

Kontakti

Telefon: 01/4569 509
Faks: 01/4569 532
e-mail: pomorstvo@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Iris Kollar
Telefon: 01/4569 604
Faks: 01/4569 532
e-mail: iris.kollar@sabor.hr
 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti