9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području:
– pomorstva, prometa i infrastrukture
– zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Članstvo

Imenovani članovi

Jadranka Fržop, znanstveni djelatnik iz područja telekomunikacija
dr. sc. Bojan Hlača, znanstveni djelatnik iz područja pomorstva
Dino Posavec, stručni djelatnik iz područja željeznica
Tihomir Barišić, stručni djelatnik iz područja cestovnog prometa
Marko Silađi, stručni djelatnik iz područja pošta

Kontakti

Telefon: 01/4569 509
Faks: 01/4569 532
e-mail: pomorstvo@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Iris Kollar
Telefon: 01/4569 604
Faks: 01/4569 532
e-mail: iris.kollar@sabor.hr
 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti