9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Saša Đujić (SDP)

Đujić, Saša

Rođen je 5. prosinca 1981. u Rijeci. Završio Veleučilište u Rijeci (VSS - stručni specijalist poduzetništva).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Telefaks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: