Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, P.Z. br. 337

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 21. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koje je aktom od 16. svibnja 2018. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako se predloženim normativnim rješenjem mijenja dohodovni cenzus (ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno) kao uvjet za ostvarivanje prava na doplatak za djecu na način da se sa sadašnjih 50% proračunske osnovice povisuje na 70% proračunske osnovice, te se sukladno tome mijenja dohodovni cenzus temeljem kojeg se utvrđuje pojedinačni iznos doplatka za djecu (treća cenzusna grupa).

Predloženim odredbama proširuje se krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu, a time i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu. Istovremeno proširit će se i krug potencijalnih korisnika pronatalitetnog dodatka koji ostvaruju korisnici doplatka za djecu u iznosu po 500,00 kuna za treće i četvrto dijete u skladu sa člankom 18. važećeg Zakona o doplatku za djecu. Na ovaj način pruža se dodatna pomoć obitelji u pojačanoj brizi o djeci.

Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje da će ovo rješenje proizvesti značajan pozitivan socijalni učinak kroz poboljšanje statusa budućih korisnika doplatka za djecu koji će to pravo moći koristiti kao i učinak u odnosu na ukupna pronatalitetna kretanja, te održanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom. Nadalje, predloženim zakonom mijenja se odredba o dobnoj granici za ostvarivanje prava na doplatak za dijete koje pohađa srednju školu na način da se omogućuje korištenje doplatka za onu djecu/učenike srednje škole čiji programi srednjoškolskog obrazovanja traju 5 godina. Također, Zakonom se omogućava da pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta, a ne od dana podnošenja zahtjeva za doplatak za djecu, kako je propisano važećim zakonom, te se istovremeno određuje rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava.

Procijenjeno je da će u odnosu na postojeća prava primjena predloženih odredbi ovoga Zakona iziskivati dodatna financijska sredstva u iznosu od 151.800.000,00 kuna u 2018. godini (za primjenu ovog zakona od 1. srpnja 2018.); oko 361.680.000,00 kuna u 2019. godini te oko 332.640.000,00 kuna u 2020. godini.

U raspravi koja je uslijedila, pozdravljene su predložene izmjene predmetnog Zakona, te je postavljeno pitanje mogućnosti isplate dječjeg doplatka za onu djecu koja redovno studiraju, a potječu iz siromašnijih obitelji.
Nakon provedene rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport jednoglasno su (s 8 glasova ZA) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.


POTPREDSJEDNICA ODBORA
Marija Puh