Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 235

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 09. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 235, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora,dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05.prosinca 2008. godine.

Odbor je navedeni akt razmotrio sukladno čl.75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo

U uvodnome izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor sa osnovnim značajkama ovoga Prijedloga zakona, a koje se odnose na smanjenje broja navršenih godina mirovinskog staža koji je potreban za stjecanje prava na starosnu mirovinu sa 30 na 25 godina.

U kraćoj raspravi kazano je da će na području poslova razminiranja doći do veće liberalizacije, te da će i stranci koji udovoljavaju zakonskim propisima moći obavljti ovu djelatnost.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.

PREDSJEDNIK ODBORA

Boris Kunst