Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 13. sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona P.Z. br. 229, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine.
Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio Prijedlog zakona te je kao razlog hitnog postupka iznesena potreba za što bržom financijskom stabilizacijom sustava zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj.
Predloženim zakonom uređuje se obvezno osiguranje, opseg prava na zdravstvenu zaštitu, prava i obveze obvezno osiguranih osoba, prava i obveze nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja. Također se propisuju uvjeti i način ostvarivanja i financiranja prava iz obveznog osiguranja.
U raspravi koja je uslijedila, članice Odbora posebno su se osvrnule na dio zakona koji se odnosi na prava osiguranica u vezi s bolestima i komplikacijama u svezi s trudnoćom i porođajem te upite koji su stizali u Odbor. Očekivalo se, obzirom na naznake iz Vlade, da će se ovo pitanje, u povoljnijem smislu, riješiti kroz ovaj zakon. Nažalost, to se nije desilo te je ukazano na činjenicu da osiguranice koje ne ispunjavaju uvjet prethodnog osiguranja primaju naknadu plaće u iznosu od samo 25% proračunske osnovice. Također je izraženo nezadovoljstvo što se o tako važnom zakonu raspravlja po hitnom postupku.
S druge strane, u dijelu rasprava, ova zdravstvena reforama nazvana je socijalno osjetljivom s obzirom na raspoloživa financijska sredstva.

Članovi/ce Odbora većinom glasova (6 za i 3 protiv) odlučili su predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora.


Predsjednica Odbora
     

   Gordana Sobol