Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 10. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine raspravio je Izvješće o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Pučki pravobranitelj aktom od 31. ožujka 2008. godine.

Odbor je rečeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U raspravi je Odbor s pomnjom saslušao sve primjedbe Pučkog pravobranitelja glede ostvarivanja prava građana u odnosu s državnim tijelima.

Odbor je jednoglasno (8 glasova „ZA“)  predložio Hrvatskom saboru da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA ZA 2007. GODINU

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Vladimir Šeks