Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - podnositeljica: povjerenica za informiranje

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 5. srpnja 2017. godine raspravio je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila povjerenica za informiranje, aktom od 18. travnja 2017. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Uvodno obrazloženje iznijela je  Povjerenica za informiranje.

Odbor  jednoglasno (10 glasova „ZA“) podupire Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner