Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu - predlagatelj Pučki pravobranitelj

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 2. sjednici Odbora, održanoj  29. travnja 2008. godine, raspravio je Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Pučki pravobranitelj, aktom od 31. ožujka 2008. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja.
Tijekom rasprave, utvrđeno je da ukupni broj pritužbi raste iz godine u godinu. Međutim, u području zdravstva to je ipak mali broj, obzirom na probleme koji postoje u zdravstvenom sustavu. Broj pritužbi, po mišljenju članova Odbora, ne odražava stvarno stanje, već je posljedica nedovoljne obaviještenosti građana o njihovim pravima i instituciji pučkog pravobranitelja općenito. Ovo Izvješće je stoga pregled najznačajnijih i najbrojnijih kršenja prava, a ne sveobuhvatni prikaz stanja u pojedinim područjima.
Uz činjenicu relativno visoke ocjene rada zdravstvenih djelatnika u zdravstvenom sustavu, temeljem rezultata provedene ankete, a i malom broju pritužbi neposredno Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (bijeli telefon), nužno je i dalje zalagati se za omogućavanje što kvalitetnijeg ostvarivanja zdravstvene zaštite i njene jednake dostupnosti svim građanima. I primjena Zakona o zaštiti prava pacijenata nesumnjivo će dovesti do daljnjeg jačanja svijesti pacijenata o njihovim pravima i time i traženja zaštite u slučaju kršenja tih prava.
U raspravi vezanoj uz dio Izvješća koji se odnosi na socijalnu skrb, posebno je skrenuta pozornost na višegodišnji problem niske osnovice za socijalna davanja. Socijalna osnovica, po mišljenju članova Odbora, trebala bi biti jedinstvena za sva socijalna davanja, uz obavezu revidiranja najmanje jednom u dvije godine sukladno Strategiji reforme socijalnih naknada 2007.-2008.

Upozoreno je i na problem velikog broja različitih prava, koja se ostvaruju u sustavu socijalne skrbi primjenom brojnih zakona, što uz nedostatnu i nepotpunu evidenciju o korisnicima, često uzrokuje i nepravednu raspodjelu naknada. Kako je istaknuto, uvođenjem osobnog identifikacijskog broja onemogućit će se korištenje socijalne pomoći osobama koje za to nemaju uvjeta.
Tijekom rasprave, članovi Odbora su se također osvrnuli i na problem socijalnog stanovanja, posebno obzirom na nedostatna sredstva za provedbu socijalnih programa koja trebaju osigurati  jedinice lokalne samouprave.
Nakon opširne rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.

 PREDSJEDNIK ODBORA

  Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.