9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Milorad Batinić (HNS)

Batinić, Milorad

Rođen je 7. rujna 1957. u Varaždinu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer šumarstva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: