5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Željko Ledinski (HSS)

Ledinski, Željko

Rođen je 13. svibnja 1960. godine u Kovačevcu kod Bjelovara. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - dipl. ing. šumarstva). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • 22. prosinca 2003. zastupniku je započelo mirovanje mandata, a završilo 24. rujna 2004. povratkom na zastupničku dužnost. Zamjenik zastupnika bio je Zdenko Haramija.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske seljačke stranke

Izborna jedinica: