9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivana Ninčević-Lesandrić (Most)

Ninčević-Lesandrić, Ivana

Rođena je 24. srpnja 1983. u Splitu. Završila studij ekonomije RIT Croatia i Rochester Institute of Technology, NY (VSS - diplomirana ekonomistica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: