9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Davor Romić (Most)

Romić, Davor

Rođen je 4. siječnja 1958. u Metkoviću. Završio Agronomski fakultet u Zagrebu (VSS - doktorat s područja biotehničkih znanosti; sveučilišni nastavnik).

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.10.2016.

Datum završetka mandata:

10.05.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je prestao mandat dana 10. svibnja 2017. povratkom izabranog zastupnika Vlahe Orepića na zastupničku dužnost
  • zastupniku je započeo mandat 19. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Vlahe Orepića

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: