72. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika sa 70. i 71. sjednice;
1. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA „DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku;
2. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022.- podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PREDSTAVLJANJE HEALT HUB-a, PRVOG REGIONALNOG THINK TANKA ZA ZDRAVSTVO I PROJEKATA KOJE PROVODE - voditeljica Anita Galić;
4. RAZNO.