Okrugli stol u organizaciji zastupnika Miranda Mrsića

dvorana Ivana Mažuranića

Zastupnik Mirando Mrsić organizira okrugli stol o temi: "Žena ima pravo". Tema je posvećena pravu žene na izbor i Prijedlogu zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece predlagatelja zastupnika Miranda Mrsića.