Predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić nazoči videokonferenciji pod nazivom "The Role of Banks in greening our Economies" u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske narodne banke

videokonferencija

Ciljevi su skupa povećati razumijevanje važnosti održivog financiranja i uloge banaka i regulatora u podupiranju klimatske tranzicije i zelenoga gospodarskog rasta. U budućnosti će ključ uspjeha financijskih institucija biti razvoj novih poslovnih modela koji nadopunjuju model "zelene upotrebe sredstava" (eng. use-of-proceeds), uzimaju u obzir tržišna i regulatorna kretanja, uključuju okolišne rizike i koristi za okoliš u ocjenu investicijskih odluka, i ispunjavaju očekivanja u pogledu objave informacija o klimatskim rizicima. Ti novi poslovni modeli mogu pozitivno utjecati na gospodarski oporavak nakon pandemijske krize, koja bi u suprotnom mogla poremetiti prelazak na niskougljično gospodarstvo i postizanje nulte neto emisije ugljika u svijetu do 2050. Skup pruža jedinstvenu priliku za informiranje i odgovara na pitanje kako se banke, uključujući one u Hrvatskoj, prilagođavaju i kako bi se mogle prilagođavati tržišnim promjenama te uključiti održivost u svoje strategije upravljanja portfeljem.