2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Zagreb - Počevši od 2008. godine, 2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu na temelju jednoglasno prihvaćene Rezolucije o Svjetskom danu svjesnosti o autizmu Opće skupštine Ujedinjenih naroda (62/139). 

Rezolucijom se izražava zabrinutost porastom zastupljenosti autizma kod djece u svim svjetskim regijama te posljedično tomu i zabrinutost zbog niza izazova u izgradnji dugoročne zdravstvene skrbi, obrazovanja i programa potpore osobama s autizmom. Podsjeća se na Konvenciju o pravima djeteta te Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom te naglašava pravo djece s invaliditetom na dostojanstven život, u uvjetima koji im omogućuju samostalnost i aktivno sudjelovanje u zajednici uz uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

UN-ovom Rezolucijom podsjeća se na činjenicu da je autizam cjeloživotna neurorazvojna poteškoća koja se manifestira već u prve tri godine života. Uključuje niz poteškoća među kojima su poteškoće u društvenoj interakciji, u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ograničen opseg često ponavljajućih obrazaca ponašanja, interesa i aktivnosti. 

Rezolucijom se naglašava kako su rana i odgovarajuća dijagnostika te odgovarajuća intervencija od vitalnoga značaja za razvoj pojedinca. Poziva se na podizanje javne svijesti o autizmu kako bi se osobama s ovim složenim poremećajem i njihovim obiteljima, kao posebno osjetljivim skupinama, omogućile jednake šanse te prepoznao njihov potencijal u zajednici i društvu.  

U Hrvatskome saboru zaštita prava osoba s autizmom intenzivnije se razmatra posljednjih desetak godina bilo kao zasebna tema, bilo u okviru rasprava o zaštiti prava osoba s invaliditetom. Saborski zastupnici sa stručnom javnošću pridonose oblikovanju javnih politika kojima se reguliraju prava osoba s invaliditetom pa tako i onih s autizmom, aktivno sudjeluju u donošenju smjernica i preporuka parlamentima i vladama u međunarodnim organizacijama te sudjeluju u javnim kampanjama sa svrhom poticanja na bolju zaštitu prava osoba s autizmom. 

U okviru plenarnog rada Hrvatski sabor svake godine aktivno raspravlja i o redovitom izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Pravobraniteljica je tako, u okviru svojih intenzivnih napora za unapređenje položaja osoba s invaliditetom, 2014. godine Saboru podnijela i Posebno izvješće vezano za zaštitu prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra. U Posebnom izvješću dan je sustavan pregled teškog stanja u zaštiti prava osoba s poremećajima iz autističnog spektra u Hrvatskoj gdje se poteškoće očituju od sustava dijagnosticiranja ovih poremećaja do poteškoća ili nemogućnosti integriranja ovih osoba u obrazovni sustav, a time ni u društvo u širem smislu. Pravobraniteljica je navela podatak da se u Hrvatskoj procjenjuje kako 8000 - 12000 osoba ima neki oblik poremećaja iz autističnog spektra te je dala preporuke za zaštitu njihovih prava.