20. veljače: Svjetski dan socijalne pravde

Na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u studenome 2007. godine članice UN-a jednoglasno su podržale odluku da se Svjetski dan socijalne pravde obilježava svake godine 20. veljače: https://www.un.org/en/observances/social-justice-day. Time je, među ostalim, Opća skupština pozvala države članice da se u obilježavanju ovoga dana na nacionalnoj razini posvete aktivnostima kojima će senzibilizirati javnost o važnosti promicanja socijalne pravde, uklanjanja problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti te ukazati na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za sve.

Rezolucijom UN-a kojom je 20. veljače proglašen Svjetski dan socijalne pravde društveni razvoj i socijalna pravda se prepoznaju kao neophodni elementi u ostvarivanju i očuvanju mira i sigurnosti između i unutar država, a s druge strane navodi se i kako one ne mogu biti ostvarene bez osiguranja mira i sigurnosti te poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. UN u ovom dokumentu također navodi i kako se za održavanje društvenog razvoja i socijalne pravde treba osigurati održivi gospodarski rast u širem kontekstu. Nadalje, Rezolucija prepoznaje potrebu ujedinjavanja međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstvenog rada, osiguravanju ravnopravnosti spolova te omogućavanju jednakih mogućnosti, društvenog blagostanja i pravde za sve.

Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskoga dana socijalne pravde je “Prevladavanje prepreka i otvaranje mogućnosti za socijalnu pravdu“ (Overcoming Barriers and Unleashing Opportunities for Social Justice) s ciljem jačanja globalne solidarnosti i izgradnje povjerenja u vladajuće strukture s naglaskom na osnaživanje dijaloga s državama članicama, mladima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva, organizacijama UN-a i ostalim nositeljima vlasti. Tako će ovogodišnje globalne aktivnosti pružiti mogućnost stavljanje naglaska na jačanje socijalnih usluga i zaštitu prava radnika vodeći računa o otvaranju mogućnosti za nova ulaganja i osiguravanje dostojanstvenog rada s fokusom na zelenu, digitalnu i ekonomiju brige te posebno mlade.

U svijetlu obilježavanja 20. veljače - Svjetskog dana socijalne pravde UN naglašava kako je upravo socijalna pravda kamen temeljac multilateralizma koja omogućava društvima i gospodarstvima bolje djelovanje, smanjuje siromaštvo i nejednakosti, socijalne nemire te igra važnu ulogu u osiguranju inkluzvnog i održivog socio-ekonomskog rasta. U okviru ovogodišnje teme obilježavanja Ujedinjeni narodi navode kako, uslijed mnogih izazova današnjice poput gospodarske krize, pandemije koronavirusa, prirodnih katastrofa kao posljedica klimatskih promjena, geopolitičkih tenzija i oružanih sukoba u mnogim državama svijeta siromaštvo i nejednakosti u društvu, ona, kao globalna multilateralna organizacija, mora pružiti konkretne odgovore na svakodnevne probleme ljudi te uložiti dodatne napore za učinkovitije i usklađenije djelovanje svih članica. Također ističu i kako, suočeni sa složenom situacijom velikih razlika među svjetskim gospodarstvima, demografskim tranzicijama i povećanim migracijama, UN mora pronaći zadovoljavajuća i koordinirana rješenja za probleme ljudskih sudbina proizašlih iz ovih izazova.