Članice EU-a pozvane na jačanje i uzajamnu suradnju nacionalnih zdravstvenih sustava te na izgradnju visokih socijalnih standarda

Lisabon – U okviru parlamentarne dimenzije portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije održana je međuparlamentarna konferencija s temom: „Covid-19: učinci na zdravlje i socijalne posljedice“. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, sudjelovala je predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac.

Sudionicima Konferencije uvodno su se obratile portugalska ministrica zdravstva Marta Temido i povjerenica Europske komisije za zdravstvo i sigurnost hrane Stella Kyriakides, koje su istaknule potrebu jačanja zdravstvenih sustava država članica i njihovu što užu međusobnu suradnju kako bi, uz koordinaciju i podršku Komisije, i drugih institucija Europske unije, ojačala europska zdravstvena politika i borba protiv pandemije bila što uspješnija.

O socijalnim učincima pandemije na politiku zapošljavanja kao i o objavljenom Akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava govorili su portugalska ministrica za zapošljavanje i socijalnu sigurnost Ana Mendes Godinho i povjerenik Komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nikolas Schmit, koji su istaknuli važnost financijske pomoći kroz programe usvojenog Višegodišnjeg financijskog programa 2021. – 2027. i instrument „EU za sljedeće generacije“.

Sudionici su u raspravi pozvani da u središte svojih ulaganja i reformi za poticanje oporavka od pandemije bolesti COVID-19 uključe visoke socijalne standarde utvrđene europskim stupom socijalnih prava. Zaključeno je da će sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima, koji će se održati u Portu 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća, biti prilika da se na najvišoj političkoj razini potvrdi predanost i ambicija da se u oporavku Europe i nakon njega ljude stavi na prvo mjesto.