Katica Glamuzina sudjelovala na sastanku o nasilju nad ženama i djevojkama

Zagreb – Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana Katica Glamuzina sudjelovala je, kao predstavnica Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), na sastanku o temi „Nasilje nad ženama i djevojkama".

Sastanak je održan u okviru Međuparlamentarnog dijaloga o oporavku nakon Covida-19 s naglaskom na rodnim pitanjima u organizaciji Interparlamentarne unije i tijela Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women. O nasilju nad ženama i djevojkama s naglaskom na utjecaj pandemije Covida na nasilje nad ženama i djevojkama, razmjeni dobre prakse o rodno odgovornim mjerama poduzetim u različitim zemljama te o utvrđivanju prioriteta i strategija parlamentarnog djelovanja na nacionalnoj i globalnoj razini raspravljali su parlamentarci, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, privatnog sektora te akademske zajednice

Svi sudionici sastanka izrazili su zabrinutost i potvrdili rast nasilja nad ženama i djevojkama za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane koronavirusom. Uz to je naglašen problem ekonomskog položaja žena koji se pogoršao tijekom pandemije, kao i potreba donošenja učinkovitih programa socijalne zaštite koji bi doprinijeli boljem položaju žena i djevojaka. Većina sudionica rasprave istaknula je kako su u njihovim zemljama poduzete različite mjere s ciljem sprečavanja nasilja, ali, kako su istaknule, nasilje je i dalje prisutno. U raspravi je posebno istaknut problem sve većeg kibernetičkog nasilja nad ženama. 

Članica Izaslanstva Parlamentarne skupštine Mediterana Katica Glamuzina predstavila je glavne poruke PAM-a u kojima se ističe kako rodno nasilje, a posebno obiteljsko nasilje, predstavljaju ozbiljno i vrlo često životno ugrožavanje temeljnih ljudskih prava na globalnoj razini. Slijedom toga, tako je navela, PAM kontinuirano potiče svoje članice da daju doprinos UN-ovoj „Globalnoj bazi podataka o nasilju nad ženama“ (Global Database on Violence against Women) koja, između ostalog, sadrži i mjere koje vlade poduzimaju u rješavanju nasilja nad ženama i djevojkama. PAM je također pozvao svoje članice da ratificiraju i provode dostupne instrumente u borbi protiv nasilja nad ženama poput Istanbulske konvencije i Maputo protokola te je iskazao namjeru pokretanja ženskog parlamentarnog foruma putem kojega će se zastupnici iz mediteranske regije moći baviti tim pitanjima i razmjenjivati iskustva i najbolje prakse. 

Zastupnica Glamuzina naglasila je kako je Europski ženski lobi dao preporuke da se u Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije i fondovima za oporavak posebna pažnja sumjeri na unapređenje ženskih prava i ravnopravnost spolova te da nacionalne vlade prilikom kreiranja proračuna, s posebnim naglaskom na nacionalne planove oporavka i otpornosti, također vode računa o rodnim pitanjima.

Zaključno su izdvojene glavne poruke sastanka koje se odnose na važnu ulogu parlamentaraca koji svojim utjecajem i koordiniranim djelovanjem mogu doprinijeti donošenju rodno odgovornog zakonodavstva, osigurati nadzor nad vladinim aktivnostima, kao i mobilizirati društvo u njegovom rodno odgovornom oporavku. Ujedno je, kako je istaknuto,  važno ratificirati međunarodne i regionalne instrumente na tom području koji će omogućiti globalni odgovor na sprečavanje nasilja i zaštitu žena i djevojaka.