Marija Lugarić predstavila prijedlog rezolucije na Odboru za demokraciju i ljudska prava Interparlamentarne unije

Bangkok - Predsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji - IPU Marija Lugarić predstavila je izvješće i prijedlog rezolucije o sudjelovanju mladih u demokratskim procesima na sjednici Odbora za demokraciju i ljudska prava IPU-a.

Na dvodnevnoj sjednici Odbora, koja se odvija u sklopu 122. Skupštine IPU-a u raspravi koja je trajala više od pet sati, sudjelovalo je sedamdeset govornika koji su svojim izlaganjima podržali prijedloge iz nacrta rezolucije te iznijeli brojne primjere iz svojih zemalja. Marija Lugarić prilikom izlaganja naglasila je zadovoljstvo činjenicom da je rasprava o političkim pravima mladih vrlo visoko u nacionalnim, ali i međunarodnim institucijama te zahvalila svima što su prihvatili prijedlog Hrvatskoga sabora. 

Rezolucijom se predlažu 34 različite mjere koje se trebaju poduzeti na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se osiguralo potpuno i smisleno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima. Između ostalog predlaže se i uvođenje kvota za mlade, izjednačavanje dobi aktivnog i pasivnog biračkog prava, potiču se političke stranke na uključivanje mladih, traži se stalna edukacija o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu. Zajedno s parlamentarcima iz Urugvaja, Paname, Nizozemske, Kanade, Švicarske, Južnoafričke Republike, Australije, Malija, Palestine, Rusije i Irana, Marija Lugarić će tijekom sutrašnjeg dana sudjelovati u radu Odbora za izradu konačnog prijedloga rezolucije.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora na 122. Skupštini Interparlamentarne unije, koja se održava u Bangkoku od 27. ožujka do 1. travnja 2010, predvodi potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica. Potpredsjednik Mimica će tijekom današnjeg dana održati govor na plenarnoj sjednici te će i predsjedavati popodnevnom zasjedanju Skupštine.

Autor: Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU