Milošević i Stier sudjelovali na LX. sastanku COSAC-a

Beč – U sklopu parlamentarne dimenzije austrijskog predsjedanja Vijećem Europske unije u Beču je od 18. do 20. studenoga 2018. održan LX. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC). 

Sastankom, na kojem su sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i član Odbora Davor Ivo Stier, supredsjedali su predsjednici odbora nadležnih za europske poslove austrijskih Nacionalnog i Saveznog vijeća, Reinhold Lopatka i Christian Buchmann.

Okupljeni predstavnici odbora za europske poslove država članica Europske unije, Europskog parlamenta, kao i nacionalnih parlamenata država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja te posebni gosti, raspravljali su o ispunjavanju prioriteta austrijskog predsjedanja Vijećem EU-a, Brexitu, energetskoj i klimatskoj politici EU-a, te o približavanju Europske unije građanima. U raspravama su dominirale teme Brexita i migracija, kao najvećih izazova s kojima je Unija trenutačno suočena.

Na marginama sastanka COSAC-a predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i član Odbora za europske poslove Bundestaga Markus Tons sastali su se s prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta Mairead McGuinness te su razgovarali o važnosti usvajanja kalendara Europskog parlamenta za 2020. godinu prije raspuštanja EP-a uoči europskih izbora koji će se održati u svibnju sljedeće godine. Naime, kalendar Europskog parlamenta važan je za planiranje parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem EU-a, a Hrvatska i Njemačka predsjedaju Vijećem tijekom 2020. godine. 

Odbor za europske poslove bit će, između ostalih događanja, i domaćin dvaju sastanaka COSAC-a tijekom prve polovine 2020. McGuinness je izrazila spremnost prenijeti zajedničku hrvatsko-njemačku zamolbu Konferenciji predsjednika Europskog parlamenta.

LX. sastanak COSAC-a zaključen je usvajanjem Doprinosa i Zaključaka, završnih dokumenata kojima se institucijama Europske unije prenose stavovi COSAC-a o temama sastanka. Izaslanstvo Odbora za europske poslove je u postupku usvajanja Doprinosa COSAC-a uložilo amandman kojim je u tekst uključena referenca na proširenje Schengena kao važnog čimbenika u zaštiti vanjskih granica Europske unije, što je hrvatski strateški prioritet. Prihvaćen je i prijedlog saborskog izaslanstva da se u dijelu Doprinosa posvećenom digitalizaciji EU pozove na razvoj regulatornog okvira u skladu s brzim tehnološkim napretkom.

Sastanak COSAC-a u Beču bio je posljednji u okviru parlamentarne dimenzije austrijskog predsjedanja Vijećem EU-a. Predsjedanje 1. siječnja 2019. preuzima Rumunjska, kao prva država trija predsjedanja u kojem su još Finska i Hrvatska. Sastanak predsjednika odbora uključenih u COSAC održat će se 20. i 21. siječnja 2019. u Bukureštu.
 

Autor: Odbor za europske poslove