Odbor za obitelj, mladež i šport održao sjednicu o stanju u socijalnoj skrbi

Zagreb - Odbor za obitelj, mladež i šport održao je u Hrvatskome saboru tematsku sjednicu "Stanje u socijalnoj skrbi". Uz predsjednicu Odbora Milanku Opačić i članove Odbora u radu sjednice sudjelovala je pravobraniteljica za djecu, ravnatelji centara za socijalnu skrb te drugih ustanova državne skrbi, predstavnici udruga civilnog sektora te predstavnici Svjetske banke u Hrvatskoj.

Predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić otvorila je sjednicu rekavši kako izražava nezadovoljstvo neodazivom predstavnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Navela je kako se raspravom o stanju u sustavu socijalne skrbi žele potaknuti promjene koje su nam potrebne u tom sustavu kako bismo svi bili njime zadovoljni - i građani kao korisnici i djelatnici koji rade u sustavu. Razmjenom iskustava i mišljenja te pokretanjem inicijativa prisutnih sustav socijalne skrbi želi se prilagoditi potrebama današnjeg društva i stvoriti sustav pravednosti i učinkovitosti. Današnji sustav socijalne skrbi "podijeljen" je između dva ministarstva, opterećen nizom ovlasti i administrativnim zadaćama, nedovoljno stručno ekipiran i prostorno opremljen, te ne može ispuniti očekivanja onih naših građana kojima je potrebna pomoć. 

Na sjednici je obuhvaćen čitav niz problema s kojima se susreću stručnjaci u sustavu socijalne skrbi. Skrenuta je pažnja na nedostatak standarda prema kojima bi se razvijali procesi decentralizacije i deinstitucionalizacije sustava. Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Marina Ajduković istaknula je nesklad između propisanih normi i kapaciteta za njihovo izvršavanje, nejasnu raspodjelu nadležnosti i potrebu sveobuhvatnog novog pristupa sustavu socijalne skrbi. 

U raspravi koja je uslijedila ravnatelji centara za socijalnu skrb, ravnatelji dječjih domova i predstavnici udruga civilnog društva upozorili su na specifične probleme s kojima se susreću u svakodnevnom poslu. Posebno je naglašena potreba izmjena pojedinih zakonskih odredbi koje su se pokazale kao loše rješenje u praksi te nedostatak stručnog osoblja obuhvaćenog programima kontinuirane edukacije. Također je istaknuta potreba reorganizacije sustava kako bi se prilagodio novim izazovima.

Predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić zaključila je sjednicu zahvalivši sudionicima na odazivu i na konkretnim doprinosima u raspravi. Istaknula je da će se izraditi zaključci s ove tematske sjednice te staviti na usvajanje na sjednici Odbora za obitelj, mladež i šport te nakon toga uputiti nadležnim državnim institucijama.

Autor: Služba za odnose s javnošću