Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo održao tematsku sjednicu

Zagreb - Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu na temu "Osnovne smjernice strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske". Na sjednici su, uz članove Odbora, sudjelovali i predstavnici Vlade RH, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnjaci i predstavnici akademske zajednice.
  
Predsjednik Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Zlatko Koračević uvodno je predstavio ulogu Odbora u izradi konačnog teksta Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja bi se trebala usvojiti kao najvažniji provedbeni akt nakon usvajanja Zakona o regionalnom razvoju. Utvrđivanje ciljeva i prioriteta regionalnog razvoja Republike Hrvatske, način njihova postizanja te institucionalni i planski okvir politike regionalnog razvoja, osnovne su zadaće Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Predsjednik Odbora Zlatko Koračević istaknuo je da Strategija treba stvoriti preduvjete kako bi svi dijelovi zemlje bili osposobljeni pridonositi nacionalnom održivom razvoju i konkurentnosti, i to boljim povezivanjem lokalnih i regionalnih potreba. Podsjetio je na značajne regionalne razlike i kratak rok za povećavanje apsorpcijskih kapaciteta nužnih za maksimalno korištenje strukturnih i kohezijskih fondova.
 
Uvodna predavanja su održali državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Karlo Gjurašić koji je predstavio Strategiju regionalnog razvoja, središnji dokument za pokretanje razvoja i korištenje strukturnih fondova. Kao strateški ciljevi izdvojeni su podizanje povezanosti lokalne (regionalne) razine sa središnjom državnom razinom, potpora područjima koja zaostaju u razvoju i razvoj pograničnih područja. Dubravka Jurlina Alibegović, s Ekonomskog instituta u Zagrebu, objasnila je obilježja i otvorena pitanja u sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihov utjecaj na regionalni razvoj u Hrvatskoj. Krajnji cilj sustava financiranja trebao bi biti uspostava učinkovite lokalne i regionalne samouprave te usklađenost odgovornosti za obavljanje javnih funkcija i korištenje sredstava, zaključila je Dubravka Jurlina Alibegović. Direktor Istarske razvojne agencije (IDA) Darko Lorencin predstavio je rad na regionalnim projektima u praksi, a to je kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije. 

U raspravi koja je uslijedila razmjenjena su dosadašnja iskustva i iznijeti su prijedlozi za poboljšanje konačnog teksta Strategije regionalnog razvoja RH.

Autor: Služba za odnose s javnošću