Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio Javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje

Zagreb - Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora objavio je danas Javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje. 

Postupak za imenovanje povjerenika za informiranje pokreće se radi isteka petogodišnjeg mandata povjereniku za informiranje Zoranu Pičuljanu potkraj ove godine, a kojeg je Hrvatski sabor izabrao na tu dužnost 21. studenoga 2018. godine. 

Kandidat za povjerenika za informiranje, među ostalim uvjetima, treba biti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske, imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili društvene struke. Pored uvjeta za najmanje deset godina radnog iskustva u struci, kandidat treba biti i istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije. Kandidat ne može biti osoba koja je osuđivana i protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti te ne može biti ni član političke stranke. 

Detalji o uvjetima koje trebaju ispunjavati kandidati za povjerenika za informiranje dostupni su u tekstu Javnoga poziva

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav javno će objaviti životopise kandidata na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora. 

Prijave se upućuju Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na adresu: Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6. u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“.