Održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je tematsku sjednicu povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena pod nazivom: "Položaj žena u obrtništvu". 

Sjednici su prisustvovale zainteresirane zastupnice Hrvatskog sabora, predstavnici nadležnih ministarstava i državnih tijela, Hrvatske obrtničke komore, kao i predsjednice pojedinih županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova te predstavnice nevladinih udruga. Na inicijativu članica Hrvatske obrtničke komore Upravni odbor HOK-a proglasio je 2010. godinu godinom žena u obrtništvu. Ovom odlukom Upravni odbor HOK-a naglasio je važnost i ulogu žena u obrtništvu, a time i u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. 

U uvodnom izlaganju predsjednica Odbora Gordana Sobol istaknula je da od ukupnog broja vlasnika u aktivnim obrtima 32,1 posto čine žene, a od ukupno zaposlenih radnika kod obrtnika žene čine 49,4 posto. Upozorila je i da je u posljednjih godinu dana, zbog recesije, broj obrta u Hrvatskoj smanjen za oko 7000. Istaknuto je kako bi možda bilo manje zatvorenih obrta da je Vlada RH prihvatila veći broj prijedloga antirecesijskih mjera za pomoć obrtnicima koje joj je uputio HOK. Sobol je naglasila da je prijedlog Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čije donošenje je Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova predvidjela za 2007. godinu, tek nedavno pripremljen te još nije usvojen na sjednici Vlade RH. 

Predsjednica Odbora predložila je da Hrvatska obrtnička komora na svojoj zanimljivoj internetskoj stranici ubuduće statističke podatke iskazuje po spolu, kako je propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Predsjednica Odbora za obilježavanje Godine žena u obrtništvu HOK-a Ana Šerić-Konjikovac je u svom izlaganju upozorila na nedovoljnu zastupljenost žena na rukovodećim položajima u HOK-u; u Upravnom odboru HOK-a je jedna žena od ukupno 23 člana.

U nastavku rasprave upozoreno je na probleme s kojima se susreću obrtnici općenito te na neke specifične probleme žena u obrtništvu. Istaknuto je da žene samo vlastitim djelovanjem i povezivanjem mogu unaprijediti svoj status. Također je upozoreno na potrebu posebnih poticajnih mjera i olakšica za žene obrtnice. Naglašeno je da je radno mjesto u malim obrtima jednako vrijedno kao i ono u velikim poduzećima te da treba pomoći u spašavanju svakog radnog mjesta. Izrečeno je mišljenje da bi mediji trebali dati više prostora ženama obrtnicama kako bi one mogle javno iznijeti svoja stajališta. U vezi sa strukovnim obrazovanjem, upozoreno je na nerazmjer između broja upisanih učenika i potreba na tržištu rada.

Nadalje, žene obrtnice dijele probleme svih zaposlenih žena u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života, ali i probleme muških kolega obrtnika. Nekoliko govornica upozorilo je da pojam socijalnog poduzetništva, tj. socijalnih zadruga nije prepoznat u hrvatskom zakonodavstvu. Predstavnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ukratko je upoznala prisutne s tek donesenim Operativnim planom poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2010. godini u kojem je dio posvećen projektu poduzetništva žena. Predloženo je i da se osnuje Odbor za ravnopravnost spolova pri Hrvatskoj obrtničkoj komori te da županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova organiziraju slične tematske sjednice.

Autor: Odbor za ravnopravnost spolova