Okrugli stol: Parlamentarna diplomacija – ciljevi i praksa

Zagreb – U povodu obilježavanja 31. obljetnice primitka Republike Hrvatske u organizaciju Ujedinjenih naroda Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i Hrvatski diplomatski klub  organiziraju okrugli stol o ciljevima i praksi hrvatske parlamentarne diplomacije u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine u dvorani Josipa Šokčevića u Hrvatskom saboru s početkom u 11:00 sati. 

Na okruglom stolu sudionici će raspraviti na koje se načine klasična i parlamentarna diplomacija isprepliću i nadopunjuju te kako Hrvatski sabor svojim djelovanjem kroz parlamentarnu diplomaciju doprinosi hrvatskoj vanjskoj politici i hrvatskim interesima općenito. Sudionici će također razmotrili daljnje moguće smjerove djelovanja parlamentarne diplomacije na bilateralnoj i multilateralnoj razini kao i diplomacije općenito u kontekstu izmijenjenih geopolitičkih okolnosti i gospodarskih izazova. 

Pandemija COVID-a 19, a potom i ruska agresija na Ukrajinu, temeljito su uzdrmale međunarodne odnose, izmijenile geopolitičke i ekonomske postavke međunarodnih odnosa koje su smatrane zadanima nakon završetka Hladnog rata te uzrokovale znatne poteškoće u opskrbi energentima, hranom, lijekovima, mikročipovima i drugim nužnim ekonomskim dobrima. Uz to, novi izazovi za suvremeno društvo kao što su klimatske promjene, primjena novih tehnologija, migracije i demografske promjene kao i druge suvremene pojavnosti značajno utječu na globalne trendove i imaju transverzalne učinke na sigurnost, gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, obrazovanje, zapošljavanje i druge životne aspekte. Svi ovi brojni aktualni globalni izazovi zahtijevaju suradnju i rješavanje na međunarodnoj razini. 

Članstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima, u Sjevernoatlantskom savezu, dovršetak integracijskog procesa u Europsku uniju ulaskom u euro-područje i Schengen, kao i članstvo u brojnim drugim međunarodnim organizacijama učvrstilo je hrvatski međunarodni položaj i subjektivitet te pružilo priliku da Hrvatska ostvaruje svoje interese i aktivno doprinosi zajedničkom suočavanju i iznalaženju odgovora međunarodnih organizacija na globalna pitanja. 

Uz klasičnu diplomaciju kojom se već više od trideset godina od stjecanja neovisnosti uspješno bave brojni hrvatski dužnosnici i diplomati, kako bivši, okupljeni u okviru Hrvatskog diplomatskog kluba, tako i oni sadašnji, parlamentarna diplomacija u kojoj sudjeluju zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora također ima važnu ulogu u međunarodnim odnosima.

Posebno aktivni u međunarodnoj suradnji, kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj razini, uz predsjednika Hrvatskog sabora, su i pojedini saborski odbori, posebice Odbor za vanjsku politiku, Odbor za europske poslove i Odbor za međuparlamentarnu suradnju, no bilježimo i sve intenzivniju međunarodnu aktivnost drugih saborskih odbora i pojedinačnih zastupnika. Članovi stalnih izaslanstva Hrvatskog sabora susreću se s parlamentarcima drugih država na sjednicama Parlamentarnih skupština Vijeća Europe, OESS-a, NATO-a, Interparlamentarne unije, kao i onih regionalnog tipa kao što su parlamentarne skupštine Mediterana, Procesa za stabilizaciju u Jugoistočnoj Europi (SEECP) ili parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative, Jadransko-jonske inicijative i brojnih drugih međuparlamentarnih foruma. Brojne i značajne aktivnosti odvijaju se i kroz vrlo razgranatu međuparlamentarnu suradnju na razini Europske unije i u suradnji s Europskim parlamentom a bilateralnim odnosima doprinose i međuparlamentarne skupine prijateljstva. 

Program okruglog stola

Informacije za predstavnike medija