Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Škorić sudjelovao na sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola

Bruxelles - Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Petar Škorić sudjelovao je na trećem sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol). 

U okviru sastanka predstavljeni su prioriteti predsjedateljske Trojke u odnosu na Zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor Europola za razdoblje 2018.-2019., a predsjednik Upravnog odbora Europola Priit Pärkna podnio je izvješće o aktivnostima Upravnog odbora Europola u razdoblju od ožujka do rujna 2018. 

Na skupu su razmijenjena mišljenja o Prijedlogu višegodišnjeg programa Europola za razdoblje 2019.–2021. te je provedena rasprava o Europolovom doprinosu u postupcima oduzimanja imovinske koristi i borbi protiv financijskog kriminala te pranja novca. Raspravljalo se i o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda, s naglaskom na zaštitu osobnih podataka u odnosu na aktivnosti Europola. 

Sljedeći sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola održat će se u veljači 2019. godine u Bukureštu. Sukladno Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije iz travnja 2017. godine, Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola sastaje se dva puta godišnje, u prvoj polovici godine u državi članici koja predsjeda Vijećem Europske unije, a u drugoj polovici godine u Europskom parlamentu. 

Budući da će Republika Hrvatska predsjedati Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine, Hrvatski sabor, odnosno nadležni Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, bit će domaćin sastanka Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola.

Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola osnovana je Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije u travnju 2017. godine.

Autor: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost