Potpredsjednik Sabora Josip Leko primio mađarskog veleposlanika Gabora Ivana

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko primio je u službeni posjet mađarskog veleposlanika Gabora Ivana. Obostrano je iskazano zadovoljstvo odličnim bilateralnim odnosima. 

Potpredsjednik Sabora ocijenio je pozitivnim održavanje kvalitetnih i sadržajnih odnosa Hrvatske sa zemljama koje su imale ne tako davno iskustvo u pristupnom procesu za članstvo u EU koje Hrvatskoj može biti od velike koristi. Rekao je da Hrvatskoj predstoji rasprava o modalitetu odnosa vlade i parlamenta u vremenu u kome će Hrvatska postati članicom EU, a s obzirom da je svaka zemlja članica kreirala svoj model tih odnosa, važno je prepoznati koji od njih bi Hrvatskoj najbolje odgovarao. "Dobro je da Hrvatska i Mađarska imaju mnogo zajedničkih tema i područja na kojima mogu razvijati suradnju i mislim da za to imamo odlične uvjete", istaknuo je potpredsjednik Leko.

Mađarski veleposlanik, govoreći o odnosima parlamenta i vlade u europskim poslovima u Mađarskoj, rekao je da je taj odnos reguliran zakonom, temeljem kojeg je parlamentu dan široki mandat nadgledanja rada vlade. Osnovno pravilo je da dvije vrste tema moraju biti prezentirane mađarskom parlamentu. Tako cjelokupno zakonodavstvo i direktive EU moraju doći pred mađarski parlament, kao što i vlada parlamentu mora predstaviti sve teme od bitnog političkog značaja, poput izrade financijskog okvira, budućnosti kohezijske politike, budućnosti poljoprivredne politike, novih odredbi Pakta o stabilnosti vezanih uz proračunsku disciplinu, tema vezanih uz proces daljnjeg proširenja itd. Vlada predstavlja te teme ponajprije pred Odborom za europske poslove ili pred posebnim odborom koji okuplja predsjednika parlamenta, predsjednika odbora za europske poslove, predsjednika odbora za vanjske poslove, predsjednika odbora za Ustav i predstavnike svih stranaka u mađarskom parlamentu. U Odboru za europske poslove mađarskog parlamenta zastupljene su sve stranke i on ima ovlast dati politički mandat vladi za djelovanje u europskim institucijama, a vlada treba slijediti te smjernice na sastancima Vijeća ministara. Radi se praktički o svakodnevnim poslovima, za razliku od drugog posebnog odbora u mađarskom parlamentu na čijem je čelu predsjednik parlamenta i koji daje mandat premijeru ili predsjedniku države neposredno pred sastanke Europskog vijeća. U tom slučaju najčešće premijer tom posebnom parlamentarnom odboru predstavlja stajališta koja će zauzeti u Europskom vijeću, a odbor nastoji zauzeti konsenzusno stajalište. Mađarski veleposlanik istaknuo je da je Lisabonskim ugovorom ojačana uloga nacionalnih parlamenata koji sada mogu provjeravati sve prijedloge koji dolaze iz Europske komisije ne samo vladi, već i njima, a u roku od 8 tjedana svoje mišljenje ili eventualne primjedbe na te prijedloge trebaju dostaviti svojim vladama. 

Potpredsjednik Leko, zahvalivši Mađarskoj na podršci koju je davala Hrvatskoj u pristupnom procesu, istaknuo je da Hrvatsku čeka ne samo promjena norme, već i promjena pravnog mentaliteta. Izrazio je zadovoljstvo da će mađarski parlament u najkraćem roku ratificirati hrvatski Pristupni ugovor.

Autor: Služba za odnose s javnošću