Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao na Dubrovnik Forumu

Dubrovnik - Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao je na 13. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum pod nazivom „Jačanje otpornosti: Sredozemlje, Europa i zapadni Balkan“.

U svom govoru predsjednik Sabora Jandroković naglasio je da je Hrvatska nedavno obilježila petu godišnjicu članstva u Europskoj uniji, koje je od stjecanja neovisnosti bilo jedan od njezinih strateških ciljeva jer je željela dijeliti iste one vrijednosti na kojima je nastala Europska unija i na kojima ona danas funkcionira. Izazovi današnjeg povezanijeg, konfliktnijeg i složenijeg globalnog okruženja doveli su pred vrata Europe nesigurno okruženje, nestabilnost i neizvjesnost. Brze i nepredvidive globalne i regionalne promjene stoga su dali Europi novu odgovornost, a to je obrana njezinih vrijednosti na kojoj počiva sigurnost njezinog prostora i građana, pronalazak rješenja za nove izazove i prijetnje i redefiniranja njezine aktivnije uloge u svijetu.

U trenutačnoj geopolitičkoj kompleksnosti, prioritet Unije je prije svega njezina sigurna i stabilna budućnost, a to iziskuje konsolidiranje političkog prostora, uključujući i prostor jugoistoka Europe. U tom kontekstu, istaknuo je da se Hrvatska zalagala da politika proširenja kao jedna od najuspješnijih politika ima važno mjesto u Globalnoj strategiji EU za vanjsku i sigurnosnu politiku. Nastavak te politike važan je za stabilnost jugoistoka Europe i osnaživanje njegove otpornosti, ali je i od interesa za samu Europsku uniju u političkom, sigurnosnom i gospodarskom pogledu. 

Migrantski priljev na tzv. zapadno-balkanskoj ruti još jednom je pokazao stratešku važnost ovog prostora kojem je potrebno vratiti vjerodostojnu europsku političku predanost. U tom smislu, pozdravio je nedavno donošenje Strategije za zapadni Balkan s nizom konkretnih aktivnosti za pojačanu suradnju, koja bi trebala biti dodatni poticaj zemljama u bližem i širem susjedstvu da nastave svoje procese političke i gospodarske transformacije, uz snažnu političku volju i stvarne i dugoročne rezultate. 

Zaključno, predsjednik Sabora naglasio je da će Hrvatska nastaviti angažirano podupirati i promicati daljnje proširenje, na vjerodostojnom, jasnom, strogom i pravednom procesu pristupanja, koji je i sama iskusila, te na temelju individualnih postignuća, uvjetovanosti i ispunjavanja zadanih kriterija.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora