Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko Pavić sudjelovao na Međunarodnom savjetovanju zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran

Opatija - Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo sudjelovao je u srijedu na 10. Međunarodnom savjetovanju zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran “Work 4.0 Sigurnost i zdravlje na radu” koje je održano u organizaciji AUVA - Opće ustanove za osiguranje od nesreća Beč, Fakulteta za kemiju i kemijsko inženjerstvo Ljubljana, Udruge za promicanje zaštite Zagreb, ZIRS Učilišta Zagreb te znanstveno-stručnog časopisa “Sigurnost“ iz Zagreba. 

Nakon uvodnih riječi organizatora sudionicima su se obratili predsjednik organizacijskog odbora Željko Sven Bukovski, zamjenik voditelja prevencije, voditelj Centra za ispitivanje sigurnosti (STP)-AUVA iz Austrije Klaus Wittig, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dražen Opalić, koordinatorica Europska mreža za obrazovanje i obuku u zaštiti na radu i zdravlju (ENETOSH) Ulrike Bollman te predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Željko Pavić.

Zastupnik Pavić je u svom izlaganju vezanom za zaštitu na radu istaknuo kako je svaki poslodavac u Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu. Kako je rekao, ako se zaštita na radu ne provodi i ako se ne poduzimaju preventivne mjere, mogu nastati neželjene posljedice i tako se može ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak svake tvrtke, posebno one manje. –Troškovi koji mogu nastati zbog ozljeda na radu i inspekcijskih kazni višestruko nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu, naglasio je Pavić te dodao kako je svakom poslodavcu u interesu očuvanje radne sposobnosti radnika, jednako kao i zakonito poslovanje, a provođenjem učinkovitih mjera zaštite na radu, rizici na mjestima rada smanjuju se na najmanju moguću mjeru, pa time poslodavac značajno pridonosi stabilnosti i sigurnosti svog poslovanja. –Zanemarivanje sigurnosti nikome se ne isplati, a zaštita na radu treba biti sastavni dio kulture svake tvrtke jer je to važan čimbenik uspješnog poslovanja, zaključio je Pavić.

Govoreći o Zakonu o zaštiti na radu i obveze poslodavca Pavić je kazao kako su njime utvrđene osnovne obveze koje poslodavac treba ispuniti vezano uz područje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.–Zakon predstavlja normativni okvir koji se u primjeni provodi putem nekoliko desetaka podzakonskih propisa, a kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji proizlaze iz odgovarajućih direktiva Europske unije, istaknuo je Pavić. Također, Zakonom o zaštiti na radu određeno je da svaki poslodavac neovisno o veličini i djelatnosti koju obavlja mora izraditi procjenu rizika, osposobiti radnike za rad na siguran način i urediti vođenje poslova zaštite na radu, a ovisno o svojim specifičnostima i djelatnosti, dužan je ispuniti i niz drugih obveza kao što su: izrada plana evakuacije, ispitivanje električnih instalacija, radnog okoliša i radne opreme, znakovi sigurnosti, liječnički pregledi, prva pomoć i slično.

Nadalje, Pavić je istaknuo kako danas u Hrvatskoj živi oko 512 tisuća osoba s invaliditetom, što je 12 posto ukupnog stanovništva Hrvatske, a prema podacima  Hrvatskog saveza udruga invalida rada, broj invalida rada iznosi 258 tisuća i što čini polovicu populacije osoba s invaliditetom.–Iako su određena prava osoba s invaliditetom regulirana nacionalnim propisima i međunarodnim konvencijama, primjerice Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, Konvencijom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u  svakodnevnoj je praksi potrebno ulagati nužne napore da invalidi rada ne budu diskriminirani i da se mogu uključiti u zajednicu kao ravnopravni članovi, upozorio je Pavić.

Prvoga dana konferencije raspravljalo se o nizu tema kao što su psihosocijalni rizici povezani s radom i mentalno zdravlje, očuvanje radne sposobnosti, radna rehabilitacija i prilagodba radnih mjesta, upravljanje sigurnošću i zdravljem u promjenjivom svijetu rada i Strategija Vision Zero-kako izgraditi kulturu prevencije u sprječavanju nesreća, tjelesnih i psihičkih ozljeda te bolesti povezanih s radom. 

U sklopu održavanja ovog međunarodnog savjetovanja zaštite na radu dodijeljena su i priznanja za 20 godina suradnje u regiji Alpe-Jadran u području zaštite na radu.