Sabor donio Odluku o privremenom financiranju

Zagreb - Šesti saziv Hrvatskoga sabora izglasao je danas svoje posljednje odluke među kojima je i Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2012. 

Kako će se krajem godine održati parlamentarni izbori pa neće biti moguće donijeti državni proračun u uobičajenom i redovnom procesu, Vlada je predložila, a Sabor danas izglasao odluku o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2012. Odlukom, koju su zastupnici izglasali sa 132 glasa za i dva suzdržana, predlažu se rashodi u prvom tromjesečju u iznosu 27,3 milijarde kuna, a ukupni se prihodi očekuju na razini od 25,17 milijardi kuna. To znači da će u prvom kvartalu iduće godine prihodi biti za oko 2,12 milijardi kuna manji od ukupnih rashoda. Za tu odluku glasovali su i zastupnici iz Kukuriku koalicije, koji su se nakon nekoliko tjedana bojkota danas vratili u sabornicu, no iako su činili kvorum, nisu glasovali za ostale zakonske i druge prijedloge, pa je o ostalim točkama glasovalo točno 77 zastupnika, koliko je i potrebno za kvorum.

Sabor je, ipak i uz potporu oporbenih zastupnika, donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda (UN) tijekom 2012. i 2013., a riječ je o sedam operacija među kojima je jedna nova - u Južnom Sudanu. Hrvatski vojnici pri UN-u i nadalje će sudjelovati u mirovnoj misiji na Golanskoj visoravni gdje će ih biti do 110, dok će od dvaju do 10 vojnika biti u Libanonu, na Cipru, u Zapadnoj Sahari, u Liberiji i u Indiji i Pakistanu.

Sabor je kratko raspravio i odmah izglasao dopune Zakona o vodama, kojima se iznimno omogućava eksploatacija šljunka i pijeska na pojedinim rijekama gdje njihovi nanosi otežavaju plovnost i dovode do erozije obale, a što je uočeno u provedbi zakona kojim je ta eksploatacija zabranjena od 1. siječnja 2010. Nakon kratke rasprave Sabor je, na prijedlog Vlade, donio Zakon o prestanku važenja Zakona o igralištima za golf. 

Izmijenjen je i s propisima EU usklađen Zakon o hrvatskom državljanstvu kojim se omogućava lakše uključivanje podnositelja zahtjeva u hrvatsko društvo na osnovi zakonitog i stvarnog boravka te detaljnija razrada odredbi o reguliranju i duljini boravka za stjecanje državljanstva po raznim pravnim osnovama. S EU je usklađen i novi Zakon o strancima, kojim se među ostalim, ukida mogućnost izdavanja vize na zajedničku putnu ispravu, te se propisuje da osobe koje su upisane kao sukorisnici u putnu ispravu, podnose zasebni zahtjev te se utvrđuju minimalni uvjeti kako bi zahtjev za izdavanje vize bio zaprimljen. 

Na prijedlog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Sabor je donio Zaključak o položaju hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama s posebnim osvrtom na hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori. Donesena je i Deklaracija o potpori hrvatskom narodu u BiH u procesu ustavnih promjena. Sabor je izglasao Zakon o umjetničkom obrazovanju, kojim se kani zaokružiti normativni okvir vezan uz osnovno i srednje obrazovanje, kao i Zakon o zaštiti zraka.

S propisima EU usklađene su izmjene Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o nadzoru državne granice te Zakona o elektroničkoj trgovini, dok su izmjene Zakona o oružju upućene u drugo čitanje.

Donesen je Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za preuzimanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, a izmijenjeni Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudovima te Zakon o DSV-u.

Dopunjen je Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Hrvatskoj, te potvrđena Regionalna konvencija o pan-euro-meditersnkim povlaštenim pravilima podrijetla, kao i Sporazum s Italijom o prekograničnoj policijskoj suradnji.

Prihvaćeno je izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2010. godinu i strateški dokument mreža visokih učilišta i studijskih programa u RH, kao i Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Odlučeno je o imenovanju članova Nacionalnog socijalnog vijeća, o razrješenju i imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te Nacionalnog vijeća za znanost, o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost, kao i o razrješenju člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. 

Saborskom je odlukom Gordana Lukač Koritnik razriješena dužnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a na tu je dužnost imenovana Višnja Ljubičić.

Autor: Hina