Saša Đujić u Izraelu sudjelovao na seminaru „Parlamentarna suradnja u postizanju ciljeva održivog razvoja“

Jeruzalem - Predsjednik Izvršnoga odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjelovao je na seminaru „Parlamentarna suradnja u postizanju ciljeva održivog razvoja“ koji je održan u organizaciji Interparlamentarne unije i izraelskoga Knesseta u Jeruzalemu od 20. do 22. studenoga 2018. godine.

Članove parlamenata iz 20 država Europe i istočne Azije na početku seminara pozdravili su predsjednik izraelskoga Kneseta Yuli Yoel Edelstein i predsjednica IPU-a Gabriela Cuevas Barron. Parlamentarci su razmijenili iskustva svojih zemalja i raspravljali o načinima ispunjavanja Ciljeva održivog razvoja (COR) do 2030. godine i korištenja novih tehnologija u cilju poboljšanja kvalitete rada parlamenata, transparentnosti i približavanja građanima parlamentarnih aktivnosti.

Istaknuto je da do 2030. godine nema  još puno vremena i da je potrebno da se sve zemlje ujedine u ispunjavanju COR-a i zajednički rade na prevladavanju izazova današnjice, poput migracija, nedostatka vode te razvoja poduzetništva i tehnologija. Upozoreno je i da bez ispunjavanja ciljeva održivog razvoja neće biti mira u svijetu te je istaknuta potreba uspostavljanja bilateralne i regionalne političke i gospodarske suradnje između država članica IPU-a, posebno na planu ulaganja u infrastrukturu, tehnološki razvoj i inovacije.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove