U povodu Međunarodnog dana žena predsjednica Odbora za poljoprivredu traži potporu za žene u ruralnim područjima

Zagreb - U povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir uputila je inicijativu ministrici poljoprivrede Mariji Vučković da se unaprijedi položaj žena u ruralnim područjima. Inicijativa se nastavlja na raspravu provedenu na 18. sjednici Odbora za poljoprivredu o temi položaja žena u ruralnim područjima. Predlaže se koje je aktivnosti potrebno poduzeti te ih obuhvatiti Strategijom te da se uvede poseban potprogram za žene u ruralnim područjima koji omogućuje Zajednička poljoprivredna politika Europske unije.

Marijana Petir upozorava kako se žene u ruralnim područjima svakodnevno susreću s izazovima vezanim uz neprepoznavanje i nepriznavanje njihovog rada pa samim time i uz nepriznavanje pripadajućih socijalnih prava i primjerenog društvenog statusa. - Za rješavanje ovog problema potrebne su ciljane mjere i osmišljena politika čijom realizacijom bi se poboljšao položaj žena u ruralnim područjima, ističe Petir.

Potvrdu ovome dala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ističući kako je prošlo punih deset godina od posljednje studije koja se bavila položajem žena u ruralnim područjima u Republici Hrvatskoj. Uz potrebu daljnjeg sustavnog osnaživanja žena u ruralnim područjima i provođenja cjelovitog istraživanja o položaju i potrebama žena, pravobraniteljica je upozorila i na važnost prioritetnog donošenja Nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima.

- S obzirom na to da je Ministarstvo poljoprivrede u završnoj fazi izrade Strategije poljoprivrede 2020. - 2030., smatram važnim u Strategiju uključiti, kao zasebnu cjelinu, i žene u ruralnom području iz čega bi proistekla i obveza izrade konkretnog Akcijskog plana koji bi se bavio pitanjem položaja žena u ruralnim područjima, ali i reguliranjem drugih važnih pitanja kao što su primjerice „nevidljivi rad“ žena na poljoprivrednim gospodarstvima, pristup vlasništvu zemljišta, postizanje ekonomske neovisnosti žena, sprječavanje rizika od siromaštva i nezaposlenosti, jačanje zastupljenosti žena u tijelima za donošenje odluka, olakšavanje pristupa obrazovanju i informatičkoj pismenosti, osiguranje  društvene, socijalne i komunalne infrastrukture nužne za dostojanstven život žena na ruralnim područjima i drugo, istaknula je Marijana Petir.

Uzimajući u obzir ulogu seoskih žena za razvoj lokalne ekonomije, opstanak i razvoj ruralnih zajednica i područja te za proizvodnju hrane, a polazeći i od mogućnosti programiranja potprograma za žene u ruralnim područjima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike koju Republika Hrvatska do sada nije koristila, a znajući da je u pripremi izrada nacionalnog Strateškog plana, Petir je pozvala da se u Strateški plan uključi poseban potprogram za žene u ruralnim područjima. 

Predsjednica Odbora za poljoprivredu smatra kako bi takav potprogram mogao ojačati položaj žena u ruralnim područjima, ali ih i usmjeriti prema prodaji i promociji proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini, utjecati na otvaranje radnih mjesta za žene u ruralnim područjima, pomoći im u ulaganjima u fizičku imovinu, doprinijeti razvoju poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja te osigurati uvjete za osnovne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima. 

- Nadam se da te aktivnosti mogu pomoći poboljšanju položaja žena u ruralnim područjima Republike Hrvatske i da će se njihova nezamjenjiva uloga u opstanku ruralnih područja početi pravedno valorizirati, istaknula je Petir upućujući čestitku svim ženama za Međunarodni dan žena.