Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjelovao na 5. globalnoj konferenciji mladih parlamentaraca

Baku - Predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjeluje na 5. globalnoj konferenciji mladih parlamentaraca koja se održava 14. i 15. prosinca u glavnome gradu Azerbajdžana. Tema globalne konferencije je "Promicanje održivosti, zaštita interesa budućih generacija“.

Na konferenciji se predstavlja dvogodišnje izvješće IPU-a o sudjelovanju mladih u nacionalnim parlamentima. U izvješću se konstatira određeni napredak u tom smislu, ali i činjenica da je pola svjetske populacije danas ispod 30 godina starosti te prema tome postoji deficit u  zastupljenosti mladih u parlamentima. Europa prednjači u tom smislu, a iza nje su Sjeverna i Južna Amerika. 

Interparlamentarna unija analizira zastupljenost mladih u parlamentima od 2014. godine te ohrabruje i promiče sudjelovanje mladih kroz prikupljanje podataka, davanje smjernica i uspostavu foruma za mlade parlamentarce kao što je i ova globalna konferencija. U izvješću se predlaže niz mjera za povećanje zastupljenosti mladih u parlamentima.

O ovoj je temi predsjednica IPU-a Gabriela Cuevas kazala je da "kao najmlađa predsjednica Interparlamentarne unije vjeruje da je parlamentarna zastupljenost ne samo kamen temeljac demokracije nego i naš najveći izvor snage“.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove