Zastupnica Lekaj Prljaskaj primila ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića

Zagreb – Zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Lekaj Prljaskaj sastala se s ministrom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlidom Hurtićem. Na sastanku su sudjelovali i potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Zlatko Hasanbegović i članica toga odbora Katarina Nemet te voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - Bosna i Hercegovina Miro Totgergeli.

Tijekom susreta otvorena su mnoga pitanja i teme oko kojih dvije zemlje trebaju osnažiti suradnju kako na lokalnoj tako i državnoj razini, a posebno je istaknuta parlamentarna suradnja te međuparlamentarna razmjena delegacija na razinama radnih tijela. –Trebali bi biti konstruktivniji u budućnosti i raditi na suradnji naših parlamenata, rekla je Lekaj Prljaskaj te dodala kako postoji potreba za takvom suradnjom između dvije susjedne države.

Zlatko Hasanbegović je naglasio kako ovaj posjet vidi kao početak jačanja međudržavnih odnosa Hrvatske i BiH te kao prigodu da se u ozračju novog političkog zamaha riješe neka otvorena pitanja. –Dogovorom i suglasjem trebamo donositi bitne odluke pa i one dalekosežne vezane uz političke promjene i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pristupanja EU-u, rekao je Hasanbegović. Dodao je kako u tom kontekstu smatra važnim primjenu presuda Europskoga suda za ljudska prava. Istaknuo je kako vjeruje da će novi zamah suradnji dati i najavljena zajednička sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja će se 20. lipnja ove godine održati u Zagrebu.

Govoreći o interesu Hrvatske za položaj BiH, voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - BiH Miro Totgergeli rekao je kako uz zajedničku dugačku granicu i brigu za Hrvate kao konstitutivni narod u BiH postoji još niz tema od zajedničkog interesa o kojima se na razini skupina prijateljstva može razgovarati. Katarina Nemet govorila je o položaju bošnjačke nacionalne manjine u Istri i suradnji na lokalnoj razini izrazivši zadovoljstvo zastupljenošću pripadnika te manjine u lokalnim strukturama.

Ministar Sevlid Hurtić iskazao je velik interes za pokretanjem suradnje i uspostavljanjem komunikacije o svim resornim temama te posebno o primjerima dobre prakse na lokalnim razinama kada je riječ o zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj, ne samo bošnjačke. Rekao je kako vjeruje da će se upravo na nadolazećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH razgovorom pokušati riješiti određena otvorena pitanja.

Poslana je zajednička poruka kako postoji jasna potreba i želja da se odnosi između dvaju parlamenata intenziviraju kako na razinama radnih tijela tako i na razini skupina prijateljstva. Hrvatska strana još je jednom iskazala potporu reformama na eurointegracijskome putu BiH i ponudila prijenos znanja i iskustva iz tog procesa.